JAKTLEDERKURS MAI 2024

HEI ELGJEGERE!


I mai arrangeres jaktlederkurs i Alta, Karasjok og Varangerbotn.


Kurset er beregnet på nåværende og kommende jaktledere, nestledere og deltagere på elgjaktlag. Målet med kurset er å utdanne jaktledere som har kunnskap, holdninger og motivasjon som sikrer at storviltjakta foregår humant, sikkert og forvaltningsmessig forsvarlig,samtidig som jaktlaget fungerer sosialt og kulturelt.

En egenandel på 1750kroner faktureres etter kurset.

FeFo dekker resten av kursutgiftene.

Kursavgiften inkluderer mat og kursmateriell. Deltakere som fullfører kursetfår utstedt kursbevis.  I forkant av de fysiske kursene, blir det en

digital forelesning på Teams

tirsdag 14. mai klokken 17-21.Påmelding nedenfor.


ALTA

Kveldskurs


Forkurs: Digital forelesening: 14.mai kl 17-21


Fysisk kurs

Dato: 21.-22. mai 2024

Tidspunkt: kl. 17:00 - 21:00

Møtested: Alta JFF sitt aktivitetssenter i Kvenvik

Pris: 1750 ,-


Arrangement i samarbeid med Alta JFFPåmeldingsfrist: 11. MAI 13:30


KARASJOK

Kveldskurs


Forkurs: Digital forelesening: 14.mai kl 17-21


Fysisk kurs

Dato: 23.-24. mai 2024

Tidspunkt: kl. 17:00 - 21:00

Møtested: Annonserers senere

Pris: 1750 ,-


Arrangement i samarbeid med Karasjok elgjegerforening


Påmeldingsfrist: 13. MAI 13:30


VARANGERBOTN

Heldagskurs


Forkurs: Digital forelesening: 14.mai kl 17-21


Fysisk kurs

Dato: 25. mai 2024

Tidspunkt: kl. 09:00 - 17:00

Møtested: Rådhuset

Pris: 1750 ,-


Arrangement i samarbeid med Nesseby Herreds JFF


Påmeldingsfrist: 13. MAI 05:30unsplash